Største bibliotek med gratis lydbøker
Skjønnlitteratur Barn Krim og spenning Romaner og fortellinger Fakta og dokumentar Fantasy Samfunn og historie Vis alle sjangere

Skatt

1 lydbok
Lærebok i merverdiavgift

Thor Refsland - Lærebok i merverdiavgift

Denne boka integrerer juridisk, økonomisk og administrativt materiale om merverdiavgift. Hovedformålet er å tilby omfattende undervisningsverktøy - lover, saker, analytiske øvelser og spørsmål hentet fra erfaringer fra skattemyndigheter og norske organisasjoner fra alle områder. Det fungerer også som en ressurs for skatteutøvere og offentlige tjenestemenn som må takle problemer under deres moms eller deres potensielle merverdiavgift. Den komparative presentasjonen av dette bindet gir en analyse av politiske spørsmål knyttet til skattestruktur og skattegrunnlag, samt innsikt i hvordan saker som oppstår på grunn av MVA-tvister er løst. Forfatter har utvidet dekningen til å omfatte ny merverdiavgiftsrelatert utvikling i Norge. Et kapittel om finansielle tjenester er lagt til, samt en analyse av viktige nye saker. Dette omhyggelig undersøkte referanseverket analyserer ikke bare lovgivning og rettspraksis, men undersøker dem også i en bredere sammenheng med driften av norsk rettssystem. Denne boken inneholder en detaljert diskusjon av relevant rettspraksis fra domstoler, med tanke på saker kritisk med tanke på å identifisere underliggende trender og prinsipper. Dette er en rik kilde av omfattende praktisk erfaring med merverdiavgift og tollsaker. Viktige temaer: • vurdering av den bredere sammenhengen norsk lov fungerer i;• omfattende, samtidig analyse av lovgivning og rettspraksis; • kritisk undersøkelse av prinsipper som ligger til grunn for relevant rettspraksis; • en endelig redegjørelse for den nåværende tilstanden til momssystemet. Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) vil vise seg å være en uunnværlig kilde til praktisk kunnskap og bakgrunnsinformasjon for skatteutøvere som rådgiver klienter og interne skatterådgivere som hjelper arbeidsgivere i forhold til merverdiavgift, samt tjenestemenn fra skattemyndigheter i Norge. Akademikere som forsker på eller underviser i merverdiavgift vil også finne denne bokens detaljerte og kritiske dekning uvurderlig. Om forfatter Thor Refsland har vært avdelingsdirektør i Skattedirektoratet, hvor han var ansatt i 40 år. Deretter har han arbeidet som advotak i Ernst & Young. Han har også vært tilknyttet Skattebetalerforeningen, skrevet flere kommentarutgaver og lærebøker i merverdiavgift samt undervist på Skatteetatsskolen og BI.