Største bibliotek med gratis lydbøker
Skjønnlitteratur Barn Krim og spenning Romaner og fortellinger Fakta og dokumentar Fantasy Samfunn og historie Vis alle sjangere

Lær norsk

14 lydbøker
Pimsleur Norwegian Level 1

Luana Marie Jøsvold, Joan Schoellner - Pimsleur Norwegian Level 1

  Audio norsk språkkurs for nybegynnere. (Engelsk): An entry-level Norwegian audio course. 30 pcs. of 30-minute audio lessons, 60 minutes of reading instruction to provide you with an introduction to reading Norwegian designed to teach you to sound out words with correct pronunciation and accent. In total, 16 hours of audio, all featuring native speakers. In the first 10 lessons, you’ll cover the basics: saying hello, asking for or giving information, scheduling a meal or a meeting, asking for or giving basic directions, and much more. You’ll be able to handle minimum courtesy requirements, understand much of what you hear, and be understood at a beginning level, but with near-native pronunciation skills.  In the next 10 lessons, you’ll build on what you’ve learned. Expand your menu, increase your scheduling abilities from general to specific, start to deal with currency and exchanging money, refine your conversations and add over a hundred new vocabulary items. You’ll understand more of what you hear, and be able to participate with speech that is smoother and more confident.  In the final 10 lessons, you’ll be speaking and understanding at an intermediate level. In this phase, more directions are given in the Norwegian language, which moves your learning to a whole new plane. Lessons include shopping, visiting friends, going to a restaurant, plans for the evening, car trips, and talking about family. You’ll be able to speak comfortably about things that happened in the past and make plans for the future. 
Her på berget (utg. 2008)

Kirsti Mac Donald, Elisabeth Ellingsen - Her på berget (utg. 2008)

"Her på berget" tar for seg sentrale emner innenfor norsk kultur, historie og samfunnsforhold. Målgruppen er voksne som ønsker å lære mer norsk. Verket passer for kursdeltakere og studenter som allerede har et visst vokabular i norsk, og som har kjennskap til hovedtrekkene i den norske grammatikken. Her på berget passer for nivå B2 i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og den egner seg for kursdeltakere som skal ta språkprøven på høyere nivå. Innhold spesielt for nivå C1 finnes på nettstedet. På Universitetene er den beregnet for studenter på trinn 3. Kursdeltakerne kan for eksempel allerede ha gjennomgått læreverkene På vei og Stein på stein. Tekstboka inneholder nyttig faktakunnskap, samtidig som leseren vil tilegne seg et vokabular som er viktig i arbeidslivet og i videre studier. Innholdet egner seg til samtaler og diskusjoner. Arbeidsboka har varierte oppgaver til alle kapitlene og gir mulighet til å tilpasse undervisningen til den enkeltes interesse og nivå. Oppgavene bidrar til å befeste ordforrådet i tekstene. Arbeidsboka har også mange grammatiske forklaringer og øvelser som trener inn strukturene. Arbeidsboka inneholder oppgaver til uttaleøvelser og lytteøvelser som finnes på lærer-CD-ene. Denne lydboka inneholder mange av tekstene fra tekstboka. Den kan kursdeltakerne bruke individuelt. De kan høre på innlesningene, og de kan gjenta selv. Læreren kan også bruke den i klasserommet. Lærer-CD-ene inneholder uttale- og lyttestoff til alle kapitlene. Oppgavene står i arbeidsboka, og læreren kan finne fullstendig tekst på nettstedet. Lærer-CD-ene er i hovedsak beregnet for læreren i undervisningen.    Bruk lenkene nedenfor til å laste ned .pdf filene med bøker og CDer for lærer (oppgaver fra Arbeidsboka):               "Her på berget" - Arbeidsbok (2008) "Her på berget" - Tekstbok (2008) "Her på berget" Lærer CD (zip file)