Største bibliotek med gratis lydbøker
Skjønnlitteratur Barn Krim og spenning Romaner og fortellinger Fakta og dokumentar Fantasy Samfunn og historie Vis alle sjangere

Snorre Sturlason

20 lydbøker
Snorre Sturlason

Snorre Sturlason  var en islandsk høvding, sagaforfatter, historiker og skald. Han ble født i 1179 i Hvammur på Island. Snorre var den yngste av tre sønner til Sturla Tordsson, som var en respektert høvding. To år gammel ble Snorre sendt til fostring hos Islands mektigste mann Jon Loptsson, og hans fostermor var en norsk dronningdatter. Snorre ble utdannet i et kulturmiljø med sans for bl.a. skaldekunst og historieskriving.

 

Biografi av Snorre Sturlason

Da Snorre Sturlason var fire år gammel, døde faren hans og etablerte eldre brødrene hans seg som høvdinger, men Snorre fikk ingen arv etter faren. I 1199 giftet han seg med Herdis Bersesdatter, og arvet gården Borg i Borgarfjörður og høvdingdømme etter svigerfaren døde i 1202. I 1206 samlivet opphørt, og han flyttet til gården Reykholt. I 1218–1220 bodde Snorre i Norge og Sverige og fikk lendmanns rang av kong Håkon Håkonsson.

Da fosterbroren hans døde i 1222, ble han den mektigste mannen på Island og var lovsigemann fra 1222 til 1231. I 1224 giftet Snorre seg med enken Hallveig Ormsdatter og ble Islands rikeste mann. På denne tiden gikk flere maktkampene mellom ham og de andre høvdinger, og barna hans ble også involvert i disse kampene. 

I 1237 ble Snorre kalt til Norge av kong Håkon men han valgte å støtte kongens svigerfar hertug Skule og dro tilbake til Island i 1939 til tross for kongens forbud. Hertug Skule ble drept i 1240 i Nidaros , og da ga kong Håkon oppdrag å fange Snorre og bringe han til Norge eller å drepe ham, og Snorre ble drept på sin gård 23. september 1241.

I perioden 1220-1235 skrevet han flere bøker, blant annet «Den yngre Edda», «Olav den helliges saga» og «Heimskringla».  Hans første stor verk «Edda» er en lærebok i gammel skaldskap og mytologi. «Olav den helliges saga» og «Heimskringla» er historiske skrifter om Norges historie. Det er samlinger av kongesagaer som handler om de norske kongene.  Mange tror at Snorre var også forfatteren til «Egils saga». Kongesagaene til Snorre Sturlason hadde mange utgaver både på Island, i Norge og i Danmark. De ble oversatt til latinsk, bokmål og nynorsk. Dessuten ble det utgitt skoleutgaver av de enkelte sagaene.

 

Bibliografi av Snorre Sturlason

Heimskringla:

Ynglingesagaen

Halvdan Svartes saga

Harald Hårfagres saga

Håkon den godes saga

Håkon jarls saga

Harald Gråfells saga (Eirikssønnenes saga)

Olav Tryggvasons saga

Olav den Helliges saga

Magnus den godes saga

Harald Hardrådes saga

Olav Kyrres saga

Magnus Berrføtts saga

Magnussønnenes saga

Magnus Blindes og Harald Gilles saga

Haraldssønnenes saga (Inges saga)

Håkon Herdebreis saga

Magnus Erlingssons saga

 

Den yngre Edda (Snorre-Edda)

Egils saga (Egil Skallagrimssons saga)

Slaget på Stiklestad

 

Harald Hardrådes saga

Snorre Sturlason - Harald Hardrådes saga

Harald Hardrådes saga handler om Haralds voksne liv, først i tjeneste som kriger i Bysants, og deretter som konge i Norge. For opplysninger om Haralds barndom må vi konsultere Olav den helliges saga, hvor Harald er omtalt både som barn og som ungdom i forbindelse med broren Olav Haraldsson (den hellige). Snorres kongesagaer er ikke bare det fremste historiskereferanseverk vi har i Norden, det er også et grunnleggende verk i nordisk litteratur. Et vell av dramatiske fortellinger taler rett til den moderne leser over et hav av tid, lykkelig er det folk som har en så enestående kunstnerisk fremstilling av sin egen tilblivelse. Snorres kongesagaer (Heimskringla) ble skrevet på 1200-tallet av Snorre Sturlason, og er i europeisk sammenheng et enestående uttrykk for middelaldersk historieskriving. I denne utgaven har Kjell Arild Pollestad gitt kongesagaene en ny og moderne norsk språkdrakt. Sagaens særegne stil er bevart, men formidlet i et språk som gjør disse historiske beretningene lettere tilgjengelig for vår tids lesere. Samtlige tekster er gjennomgått av fagfolk på området, med forfatteren Roy Jacobsen som hovedkonsulent. Sagaene i Heimskringla: Ynglinge saga Halvdan Svartes saga Harald Hårfagres saga Harald den godes saga Harald Gråfells saga Olav Tryggvasons saga Olav den Helliges saga Magnus den godes saga Harald Hardrådes saga Olav Kyrres saga Magnus Berføtts saga Magnussønnenes saga Magnus Blindes og Harald Gilles saga Haraldsønnenes saga Håkon Herdebreis saga Magnus Elingssons saga
Magnus den godes saga

Snorre Sturlason - Magnus den godes saga

Magnus den godes saga starter med at Magnus kommer til Norge våren 1035, og slutter med at han blir tatt til konge over Danmark. Resten av historien om Magnus kan leses i sagaen til hans onkel og etterfølger, Harald Sigurdsson (Hardråde), i Harald Hardrådes saga. Snorres kongesagaer er ikke bare det fremste historiskereferanseverk vi har i Norden, det er også et grunnleggende verk i nordisk litteratur. Et vell av dramatiske fortellinger taler rett til den moderne leser over et hav av tid, lykkelig er det folk som har en så enestående kunstnerisk fremstilling av sin egen tilblivelse. Snorres kongesagaer (Heimskringla) ble skrevet på 1200-tallet av Snorre Sturlason, og er i europeisk sammenheng et enestående uttrykk for middelaldersk historieskriving. I denne utgaven har Kjell Arild Pollestad gitt kongesagaene en ny og moderne norsk språkdrakt. Sagaens særegne stil er bevart, men formidlet i et språk som gjør disse historiske beretningene lettere tilgjengelig for vår tids lesere. Samtlige tekster er gjennomgått av fagfolk på området, med forfatteren Roy Jacobsen som hovedkonsulent. Sagaene i Heimskringla: Ynglinge saga Halvdan Svartes saga Harald Hårfagres saga Harald den godes saga Harald Gråfells saga Olav Tryggvasons saga Olav den Helliges saga Magnus den godes saga Harald Hardrådes saga Olav Kyrres saga Magnus Berføtts saga Magnussønnenes saga Magnus Blindes og Harald Gilles saga Haraldsønnenes saga Håkon Herdebreis saga Magnus Elingssons saga
Magnus Blindes og Harald Gilles saga

Snorre Sturlason - Magnus Blindes og Harald Gilles saga

Magnus Blindes og Harald Gilles saga inneholder noen utdrag fra skaldekvad, av skaldene Halldor Skvalldre, Einar Skulason og Ivar Ingemundsson. I tillegg til å handle om Magnus og Harald, forteller sagaen også om Sigurd Slembe, en tronpretendent som påstod han var sønn av Magnus Berrføtt (og dermed Haralds bror og Magnus Blindes onkel). Sagaen starter med at Magnus og Harald blir konger i 1130, og slutter med Haralds død i 1136. Fortellingen om resten av Magnus' liv finnes i Haraldssønnenes saga. Snorres kongesagaer er ikke bare det fremste historiskereferanseverk vi har i Norden, det er også et grunnleggende verk i nordisk litteratur. Et vell av dramatiske fortellinger taler rett til den moderne leser over et hav av tid, lykkelig er det folk som har en så enestående kunstnerisk fremstilling av sin egen tilblivelse. Snorres kongesagaer (Heimskringla) ble skrevet på 1200-tallet av Snorre Sturlason, og er i europeisk sammenheng et enestående uttrykk for middelaldersk historieskriving. I denne utgaven har Kjell Arild Pollestad gitt kongesagaene en ny og moderne norsk språkdrakt. Sagaens særegne stil er bevart, men formidlet i et språk som gjør disse historiske beretningene lettere tilgjengelig for vår tids lesere. Samtlige tekster er gjennomgått av fagfolk på området, med forfatteren Roy Jacobsen som hovedkonsulent. Sagaene i Heimskringla: Ynglinge saga Halvdan Svartes saga Harald Hårfagres saga Harald den godes saga Harald Gråfells saga Olav Tryggvasons saga Olav den Helliges saga Magnus den godes saga Harald Hardrådes saga Olav Kyrres saga Magnus Berføtts saga Magnussønnenes saga Magnus Blindes og Harald Gilles saga Haraldsønnenes saga Håkon Herdebreis saga Magnus Elingssons saga